Hlavní stránka
Zájezdy
Francie

Paříž, Bretaň a tajemná Normandie - prodl. letecký víkendPaříž • Chartres • Rennes • Carnac • Quiberon • Port Louis • Pont Aven • Quimper • Point du Raz • Locronan • národní park d’Armorique • Saint Malo • Mont St. Michel • Bayeux • Rouen • Paříž

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: odlet do Paříže, okružní jízda Paříží . Pěší procházka kolem známých pařížských památek ( Eiffe­lovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný oblouk, Martova pole aj.). Fakultativně projížďka lodí po Seině. Nocleh.
2. den: po snídani krátká zastávka ve městě Chartres , fakultativně možnost návštěvy katedrály, přejezd do města Rennes , středověkého města s řadou hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov Quiberon . Nocleh.
3. den: po snídani pojedeme podél pobřeží se zastávkou v typicky bretaňském městečku s přístavem Port Louis. Další zastávka v Pont Aven – „Město čtrnácti mlýnů a patnácti domů”, které v 19. století přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concar­neau – prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky a řadou hrázděných domů "starého města" a katedrálou. Volno, nocleh.
4. den: po snídani přejezd divokým členitým pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz, až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy a nádhernou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně, nocleh.
5. den: po snídani odjezd do Saint Malo , „Města korzárů”, kterým město vděčí za největší rozvoj v průběhu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou historických budov a opevnění, odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněného opatství, jednoho ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd do oblasti vylodění. Nocleh.
6. den: po snídani odjezd a zastávka v Bayeux , s katedrálou Notre Dame proslavenou 70 metrů dlouhou tapiserií, přejezd do Rouen – místa římské posádky i hlavního města Normandského vévodství, nocleh.
7. den: po snídani odjezd a návštěva Paříže. Pěší procházka kolem nejznámějších centrálních památek ( Louvre, Champs-Elysées, Vítězný oblouk a jiné). V odpoledních nebo večerních hodinách transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

květen 2021

01.05. - 07.05.21 sobota - pátek
snídaně letecky (Praha)
Sleva 14% 21 990 Kč 18 911 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

září 2021

19.09. - 25.09.21 neděle - sobota
snídaně letecky (Praha)
Sleva 14% 21 990 Kč 18 911 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha
  • dopravu klimatizovaným autokarem
  • 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2* hotelu se snídaní
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb

Cena nezahrnuje

  • pojištění léčebných výloh
  • komplexní pojištění – viz katalog str. 11
  • 1lůžkový pokoj (2 490 Kč)
  • 6 večeří (2 990 Kč)